United Call Centers

Gyakornoki Programban való részvétel a United Call Centers Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél.

A UNITED CALL CENTERS Kft. a GINOP-5.2.4-16-2017-01879 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati felhíváson 29.893.360 Ft, azaz huszonkilencmillió-nyolcszázkilencvenháromezer-háromszázhatvan Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A Támogatás intenzitása: 100 %-os.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.09.30.

A United Call Centers Kft. fontosnak tartja a fiatalok integrálását a munka világába, ezért tartjuk fontosnak a Programban való részvételünket. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

Az elmúlt időszak kormányzati intézkedései, a szakképzés szabályozásának átalakítása a duális képzés fejlesztését, rendszerének minél szélesebb körben történő elterjesztését szolgálták. Ezt részben a vállalkozások érdekeltségének növelésével, részben a tanulók hajlandóságának ösztönzésével lehetett elérni.

A szakképzésben résztvevő fiatalok számának növelése és a duális képzés erősítése irányába tett legfontosabb intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső életkori határának 25 évre történő emelése, két szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a hiány-szakképesítések körének bővítése, a gazdasági kamarai garanciavállalás bevezetése, a szakképzési hozzájárulás átalakítása. Emellett szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására.

A fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl a legfőbb cél az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg. Az Ifjúsági Garancia rendszer lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon.

Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként megvalósuló gyakornoki foglakoztatás azt jelenti, hogy a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.

Amennyiben a támogatást igénylő vállalkozás nem talál jelen felhívás célcsoportjának és feltételeinek megfelelő gyakornokot, a kirendeltségek segítséget nyújtanak a fiatalok vállalkozásokhoz történő kiközvetítésében. A vállalkozások és a fiatalok közvetítését támogatják továbbá a vállalkozás székhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi, kijelölt szakképzési centrumok is.

A kijelölt szakképzési centrumok közreműködése a támogató, gyakornokokat közvetítő funkció mellett a szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzéseket biztosít a szakképzés további rendszerszerű tartalmi fejlesztéseinek előkészítéséhez.

A United Call Centers Kft. jelenleg 11 munkatársat foglalkoztat a Gyakornoki Program keretein belül. Vállalatunk célja, hogy hosszútávon is munkatársak maradjanak a gyakornokok.

UCC - Támogatott gyakornoki program
UCC - Támogatott gyakornoki program
UCC - Támogatott gyakornoki program
UCC - Támogatott gyakornoki program
UCC - Támogatott gyakornoki program
UCC - Támogatott gyakornoki program