United Call Centers

Tréning szolgáltatások

A folyamatos képzés alapelvünk

Munkatársaink szakterületükön használt kulcskompetenciái és szakmai felkészültsége határozzák meg sikerességük mértékét. Tapasztalt trénereink segítségével folyamatosan fejlesztjük többek között önismeretüket, asszertivitásukat, értékesítői látásmódjukat, valamint kommunikációs-, együttműködési-, és konfliktuskezelési készségüket. A fejlesztésre fordított idő és energia sokszorosan térül meg a mindennapokban.

Mit kínálunk a tréning szolgáltatás keretein belül?

Kompetenciafejlesztő képzési programok elkészítését és lebonyolítását, annak érdekében, hogy a résztvevők a lehető legkevesebb idő alatt, a lehető legnagyobb előrelépést élhessék át. Munkájuk hatékonyabbá válása sikerélményt biztosít számukra, növekszik motivációjuk és lojalitásuk.

A vezetőktől kezdve a front office tevékenységet végzőkön keresztül, mindenkinek lehetősége van fejlődni a képzések során.

Képzéseinket mindenesetben Partnereink igényeihez igazítjuk, figyelembevéve a résztvevők személyét, a helyi adottságokat, és az észlelt fejlesztendő területeket.

Önismeret és személyiségtipológia

Ajánljuk ha:

 • szeretne képessé válni arra, hogy felismerje saját-, és más emberek személyiségjegyeit
 • szeretné jobban megismerni saját erősségeit és fejlesztendő területeit és ezáltal személyes hatékonyságát növelni
 • szeretne eredményesebben kommunikálni és együttműködni másokkal
 • szeretné megérteni azokat az embereket is, akiknek a viselkedését érthetetlennek tartja
 • szeretné kifejezőkészségét fejleszteni
 • szeretne pozitív hatású visszajelzéseket adni, másokat motiválni
 • szeretné a személyiségtipológiai tudást használni az értékesítésben, tárgyalásaiban, emberi kapcsolataiban

Értékesítési látásmód

Ajánljuk ha:

 • szeretné elhagyni az értékesítéssel kapcsolatos negatív sztereotípiákat
 • szeretne pozitív első benyomást tenni partnereire
 • szeretne fejlődni a kérdezésben és az odafigyelésben
 • szeretne értékesítési technikákat tanulni az igényfelmérés, a prezentáció, a haszonérvelés vagy az ellenvetéskezeléssel kapcsolatban
 • szeretné megismerni vagy átismételni az értékesítés lényeges elemeit valamint, kötetlenül, saját komfortzónájának megfelelően gyakorolni ezeket
 • szeretné élvezni az értékesítést
 • szeretné sokkal hatékonyabbá válni társas kapcsolataiban azáltal, hogy differenciáltan bánik munkatársaival, ügyfeleivel

Asszertív kommunikáció

Ajánljuk ha:

 • szeretné elérni céljait anélkül, hogy mások érdekeit sértené
 • szeretné felismerni saját és mások viselkedésének jellemzőit
 • szeretné növelni önérvényesítő képességét befolyásolást igénylő helyzetekben
 • szeretné növelni magabiztosságát
 • szeretné csökkenteni a félreértések számát
 • szeretne jól kijönni az érdekütköző helyzetekből
 • szeretne hatásos visszajelzéseket adni

Konfliktuskezelés

Ajánljuk ha:

 • szeretné időben azonosítani a konfliktusok keletkezésének forrásait, mechanizmusát
 • szeretné megelőzni a konfliktusokat, vagy épp előhozni azokat
 • szeretné a konfliktusok tanulságait tudatosan megfogalmazni, és nem elkövetni ugyanazokat a hibákat
 • szeretné a konfliktusok pozitív hozadékát a szervezet hasznára fordítani
 • szeretné megismerni saját, egyéni konfliktuskezelési stílusát
 • szeretné tudni milyen helyzetben, melyik módszerrel érdemes kezelni a kialakult konfliktusokat
 • szeretné magabiztosan uralni a konfliktusos helyzetet és saját viselkedését

Együttműködés-fejlesztés

Ajánljuk ha:

 • szeretné megtapasztalni a valódi csapatmunka erejét
 • szeretné fejleszteni egyéni -, vagy csoportszintű érdekegyeztető készségét
 • szeretne hatékonyabbá válni a közös feladatmegoldásokban
 • szeretné azonosítani az egyéni és csoportos munkavégzés különbségeit
 • szeretne hozzájárulni a csoportszinergia kialakulásához
 • csapattagként szeretné jobban megismerni önmagát és társait
 • szeretne még hatékonyabban kommunikálni munkatársaival

Időgazdálkodás

Ajánljuk ha:

 • Szeretné növelni személyes eredményességét, hatékonyságát
 • Szeretné csökkenteni a tevékenysége során kialakuló stresszt
 • Szeretne gyorsan különbséget tenni az életében felmerülő teendők között aszerint, hogy melyek az igazán sürgősek és fontosak
 • Szeretne fejlődni a feladatok priorizálásában, az időrabló tevékenységek kiszűrésében
 • Szeretné megtanulni, hogyan szervezzen ki, delegáljon feladatokat vagy hogyan mondjon nemet
 • Szeretne rugalmasabban alkalmazkodni a változó körülményekhez

Vezetőképzés

Ajánljuk ha:

 • Szeretné jobban megismerni önmagát és vezetési stílusát
 • Szeretné megtanulni a motiváción alapuló vezetői magatartást
 • Szeretné a helyzetfüggő vezetés gyakorlatba történő átültetésével még eredményesebben irányítani csapatát
 • Szeretné fejleszteni saját kommunikációs stílusát annak érdekében, hogy könnyen alakíthasson ki támogató légkört
 • Szeretné javítani az együttműködést beosztottjaival
 • Szeretné elkerülni a kiégést

Milyen eszközöket és módszereket alkalmazunk a tréningek során?

Képzéseink során a tapasztalati tanulás módszerét használjuk. Egy-egy gyakorlat elvégzése után a résztvevők maguk vonják le a következtetéseket egyénileg és együttesen is, természetesen tréneri moderálással. Így sokkal hatékonyabb és emlékezetesebb az ismeretanyag elsajátítása.

A gyakorlatokat egyénileg, párosával, kis-, és nagycsoportban, változatosan dolgozzuk fel, mely segíti, hogy ne csak hasznos, hanem élvezetes is legyen a tanulással töltött idő.

Szeretjük használni a teszteket, kérdőíveket, melyek visszajelzést adnak a résztvevőnek a kompetenciáikról, az erősségeikről és a fejlesztendő területeikről. Az elméleti hátteret prezentációkkal, előadásokkal biztosítjuk, hatékonyan alkalmazva az audiovizuális eszközöket.

Miért hasznos igénybe venni tréning szolgáltatásunkat?

 • A tréning csoportmunka – így jó alkalom egy-egy közösség összekovácsolására
 • Egyszerre több ember számára válik hozzáférhetővé a tudás, akik így ugyanazokkal az alapokkal végezhetik munkájukat
 • A koncentrált időbeli lefolyás lehetővé teszi, hogy a résztvevők kiszakadjanak mindennapi munkahelyi környezetükből. Így a tréning a feltöltődés eszközévé is válik a munkatársak számára.

Coaching

Coaching tevékenységünk célja az önmagukat fejleszteni kívánó, vagy valamely területen nehézségekkel találkozó embereknek való négyszemközti segítségnyújtás. Az izgalmas folyamat során az ügyfél saját maga találja meg problémájának okait, illetve ő dönt a megoldáshoz vezető útról is, melyen a coach igény szerint segíti, ösztönzi, kíséri őt.

Kérdése van?