United Call Centers

Adatvédelem

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A United Call Centers Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9/2., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az EU jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A United Call Centers Kft. online felületen történő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.unitedcallcenters.hu/adatvedelem címen, illetve a www.unitedcallcenters.hu láblécében, minden aloldalon.

A United Call Centers Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A United Call Centers Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A United Call Centers Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A United Call Centers Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat adatkezelési kérdéseivel kapcsolatban, az adatvedelem@unitedcallcenters.hu és +36/46757775 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A United Call Centers Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a név, e-mail cím (opcionálisan üzenet, annak tartalma) személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl. A felületen elérhető karrier.mc@unintedcallcenters.hu címen történő kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés menete a jelen dokumentum későbbi pontjain kerül bemutatásra.

Az adatkezelő adatai:

 • Név: United Call Centers Kft.
 • Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9/2.
 • Cégjegyzékszám: 05 09 018137
 • Adószám: 11843157205
 • Telefonszám: +36 (46) 75 77 75
 • E-mail: info@unitedcallcenters.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A United Call Centers Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés

A UCC szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés alapvetően a B2B szektorra korlátozódik, ennél fogva az adatkezelés alapesetben magában foglalja a szolgáltatások biztosításával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó elektronikus levelezési, telefonos vagy írásbeli kommunikációt és tájékoztatást az ügyfelek irányában és irányából.

Az adatkezelés célja: A UCC által nyújtott szolgáltatásokkal (a szolgáltatások listája elérhető a UCC hivatalos honlapján), a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre:

 • szerződéses partnerek esetén általában
  • név
  • cím
  • telefonszám
  • elektronikus levelezési cím

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezeléshez minden esetben a szerződés teljesítése szolgál jogalapként.
Az adatkezelés határideje: A szolgáltatás igénybevételének időtartama.
Az adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus

3.2 A United Call Centers Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó üzleti partnerek adatkezelései

Az üzleti partnerekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges a kapcsolattartói kommunikáció, az ebből fakadó adatkezelés.
Az adatkezelés célja: A szerződéses kapcsolatok során történő kommunikáció biztosítása a helyi és a partner részéről biztosított kapcsolattartó(k) között.

A kezelt adatok köre:

 • Partneradatok általában
  • név
  • elektronikus levelezési cím
  • telefonszám
  • kapcsolódó cégnév és adott esetben betöltött pozíció

Az adatkezelés jogalapja: A megfelelő kommunikáció biztosítása és az üzletmenet gördülékenysége végett jogos érdek.
Az adatkezelés határideje: Az alapul szolgáló szerződés időtartama, azonban ha a személyes adat szerződésben és/vagy számlán is szerepel, akkor a Szvt. alapján 8 év.
Az adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus

3.3 A United Call Centers honlapjára általánosan értendő adatkezelés

A United Call Centers Kft. saját honlappal rendelkezik, amely a www.unitedcallcenters.hu címről érhető el. A honlapon a korábbiakban jelölt módon automatikus adatgyűjtés nem működik, csak az oldal használatához szükséges sütik. A honlapon nem történik regisztráció.
A látogatók a honlapon található elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba a UCC-vel, a honlapot a Forpsi működteti.
Az adatkezelés célja: A honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • elektronikus levelezési cím
 • üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás
Az adattárolás határideje: adatkezelési cél megvalósulásáig, az elektronikus levelezési címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 5 évig őrizzük.
Az adattárolás módja: elektronikus.

3.4 Az álláshirdetéseknél megadott elektronikus címre küldött adatok

A United Call Centers Kft. honlapján Karrier menüpont alatt biztosítja a lehetőséget a mindenkori aktuális álláshirdetésekre való jelentkezéshez a munkakeresők számára. A UCC hirdethet egyéb online és offline platformokon is, ahol a karrier.mc@unitedcallcenters.hu és karrier@unitedcallcenters.hu elektronikus levelezési címre vonatkozóan változatlanul ugyanazon adatkezelési sajátosságok vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: A UCC aktuális állásajánlatairól információk nyújtása, állásra jelentkezés céljából történő kapcsolatfelvétel. A karrieroldalon található elektronikus levelezési címre, amely a karrier@unitedcallcenters.hu, illetve karrier.mc@unitedcallcenters.hu a jelentkező elküldheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. A felületen lehetősége van tájékoztatást is kérni a jelöltnek a kapcsolatfelvételi űrlapon, ahol elérhető a vonatkozó Adatkezelési tájékoztató valamint szöveges üzenet küldésére és fájl csatolására is lehetőség nyílik. A fájlcsatolás, mint opció, a létrehozott felület által igényelt dokumentumokra vonatkozik, minden egyéb csatolmány, amely nem az állásjelentkezésre irányul, törlésre kerül.
A kezelt adatok köre:

 • Az elektronikus levelezési címre küldött adatok esetében
  • az önéletrajzban szereplő adatok
  • elektronikus levelezési cím
 • A kapcsolatfelvételi űrlap esetében
  • a kapcsolatfelvételi lapon megadott név (kötelező megadni)
  • elektronikus levelezési cím (kötelező megadni)
  • reCaptcha azonosító (saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik)
  • minden egyéb, opcionálisan megadott adat (tárgy, üzenet, csatolt fájl)

Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 2011. évi CXII. tv. 6§-a.
Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 2 évig. A jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a levélfolyamra válaszolva, továbbá a jelen tájékoztatóban jelöltek szerint élhet jogaival.
Az adatkezelés módja: elektronikus.

A pályázó jelöltek automatikus válaszlevelet kapnak elektronikus levelező fiókjukba, amelyben tájékoztató keretén belül ismertetjük a vonatkozó adatkezelési sajátosságokat. A pályázókat pozitív elbírálás esetén kiválasztásra, állásinterjúra hívjuk be, sikertelen pályázat esetén elektronikus levél formájában küldünk visszajelzést, hasonlóan olyan tartalommal, amely során tájékoztatjuk a pályázókat a vonatkozó személyes adatkezelési feltételekről.

3.5 A kiválasztásra, állásinterjúra vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja: A UCC lehetőséget biztosít arra, hogy az online és/vagy offline hirdetések során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus vagy postai úton is leadhassa jelentkezését a vonatkozó szervezeti egységnél. Az adatkezelés célja tehát az állásinterjú teljes körű adminisztrációs szükségletek teljesülése, így a munkaerőt igénylő szervezetek összekapcsolása, a munkaerő-kölcsönzés és/vagy munkaerő-közvetítés eredményes kimenetelének biztosítása, amelyet a kiválasztás, másnéven állásinterjú előz meg.

A kezelt adatok köre:
- kiválasztás, állásinterjú

 • Jelentkezési lap
  • név
  • születési hely, idő
  • állandó lakcím
  • tartózkodási hely
  • elektronikus levelezési cím
  • telefonszám
  • iskolai végzettség
  • nyelvismeret
  • tesztek eredmények
 • Tesztírás
  • név
 • AC
  • név, születési név
  • születési hely, idő
  • lakcím
  • telefonszám
  • elektronikus levelezési cím
  • legmagasabb iskolai végzettség

Az adatkezelés jogalapja: A pályázó hozzájárulása az interjú során, a későbbiekben a foglalkoztatásra és szerződés teljesítésére vonatkozó jogalap.

Az adatkezelés határideje: Sikeres állásinterjú esetén a foglalkoztatásra, munkavállalókra vonatkozó adatkezelési határidő, sikertelen állásinterjú esetén az adatkezelési cél teljesítésének határideje, vagy a pályázó hozzájárulása esetén további adatfeldolgozás a nyilatkozástól számított 2 évig (további álláslehetőség kiajánlása végett). A nyilatkozat az interjút megelőzően kerül ismertetésre, aláírásra.

Az adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus.

3.6 Chat

Az adatezelés célja: A United Call Centers Kft. szolgáltatásainak egészére, vagy az egész egységeire vonatkozó érdeklődés során a chat felületén keresztül tudnak kollégáink a feltett kérdésekre, érdeklődésekre válaszolni. A chat szolgáltatás megkezdésekor önként megadott adatai a kapcsolatfelvételhez szükségesek, az adatokat rendszerünk nem tárolja.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • az érintett által megadott egyéb adatok

Az adatkezelés jogalapja és határideje:A chat alkalmazás motorját a ManyChat (San Francisco, California, United States, https://manychat.com/privacy.html) és a Facebook (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, https://www.facebook.com/privacy/explanation) alkotja. Az érintett adatait a ManyChat és a Facebook tárolja, mindkét esetben a konkrét, az érintett és a United Call Centers Kft. közötti beszélgetést, amely az érintett kérésére törölhető. A chat szolgáltatás adatkezelői:

 • ManyChat INC.
  • adatkezelési tájékoztató: https://manychat.com/privacy.html
 • Facebook
  • adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

3.7 Hírlevél

Az adatkezelés célja: Az érintett részére hírlevél küldése, azonnali és pontos tájékoztatása a United Call Centers Kft.-nél újonnan megnyíló munkalehetőségekről az általuk kiválasztott érdeklődési kategóriákban, piackutatás, tájékoztatás az aktuális hírekről és információkról, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás. Az adatkezelő a megadott adatokat eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Betölteni kívánt munkakör kategóriája

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelő mindaddig kezeli a megadott adatokat, ameddig az érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Az érintettnek lehetősége van továbbá regisztrált profiljában módosítani adatait, illetve leiratkozni, postai úton pedig az alábbi címen: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.

Leiratkozás esetén adatkezelő a továbbiakban a megadott címre több hírlevelet nem küld.

Az adatkezelés módja: elektronikus.

3.8 Technikai adatok

A United Call Centers Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A United Call Centers Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A United Call Centers Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatosan jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A United Call Centers Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szükséges van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Online tesztkitöltésre vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja: A United Call Centers Kft. elektronikus honlapján, a www.unitedcallcenters.hu felületen dedikált aloldalt biztosít az online pályázók tesztjeinek kitöltésére. Ennek oka a folyamatoptimalizáció, valamint fizikai korlátok (pl.: földrajzi) okozta fennakadások megkönnyítése, támogatása. A tesztkitöltés folyamata az interjút megelőzően kerül ismertetésre, elfogadásra. A teszthez kapcsolódó belépési adatokat az érintett, illetve a humánerőforrás dedikált dolgozói ismerheti meg, kiküldése az érintettnek levélben történik.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • elektronikus levelezési cím

Az adatkezelés jogalapja: A pályázó hozzájárulása az interjú során, a későbbiekben a foglalkoztatásra és szerződés teljesítésére vonatkozó jogalap. A United Call Centers Kft. szerverein nem tárolja az adatokat, a tesztek eredményeit kizárólag a humánerőforrás dedikált munkatársai kapják meg, értékelik ki.

Az adatkezelés jogalapja: Sikeres tesztkitöltés és interjúfolyamat esetén a foglalkoztatásra, munkavállalókra vonatkozó adatkezelési határidő, sikertelen állásinterjú esetén az adatkezelési cél teljesítésének határideje, vagy a pályázó hozzájárulása esetén további adatfeldolgozás a nyilatkozástól számított 2 évig (további álláslehetőség kiajánlása végett).

3.9 Cookie-k (Sütik)

3.9.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.9.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a United Call Centers Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.9.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A United Call Centers Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával azonban a United Call Centers Kft. nem gyűjt információkat azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. A United Call Centers Kft. a harmadik fél által gyűjtött adatokat statisztikai és marketing célokra használja fel, a gyűjtött adatok nem alkalmasak természetes személyek beazonosítására. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.9.4 A honlap által használt sütik

Típus Hozzájárulás Leírás Élettartam
Állapot cookiek Nem igényel Az oldal megfelelő működését biztosító sütik Session zárásáig
Recaptcha (script) Nem igényel SPAM szűrés Session zárásáig
Analitika sütik (Harmadik féltől) Igényel Marketing célokra használt sütik Google által meghatározott
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
Chat sütik (Harmadik féltől) Igényel Chat szolgáltatást működtető sütik Facebook által meghatározott
(https://www.facebook.com/policies/cookies/)
Marketing (Harmadik féltől) Igényel Remarketing célokra használt sütik Google által meghatározott
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

3.10 Közösségi oldalakra vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Facebook, Instagram és LinkedIn tartalomszolgáltató és közösségi oldalon a United Call Centers Kft. saját profillal rendelkezik, amely felületen a United Call Centers Kft. tevékenységeiről, álláslehetőségekről, újdonságokról mutat meg tartalmat. A UCC nem folytat adatgyűjtést a közösségi platformról, további nem készít statisztikákat, nem analizál látogatottságot sem egyébként, sem oly módon, hogy azzal bármely természetes személy beazonosítható lenne.
Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 2011. évi CXII. tv. 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a Facebook (www.facebook.com) közösségi oldalon, az Instagram (www.instagram.com) oldalon, valamint a LinkedIn (www.linkedin.com) platformon történő regisztrációval és a cégszerű honlap kedvelésével.
Az adatkezelés időtartama: Mivel az adatkezelés a Facebook és/vagy az Instagram és/vagy a LinkedIn honlap felületén valósul meg, így a www.facebook.com, www.instagram.com és a www.linkedin.com oldal által előrt, közösségi oldal szabályozás vonatkozik annak használatára, legyen szó az adatkezelés időtartamáról, módjáról, törlési és módosítási lehetőségekről. A Facebook, Instagram és LinkedIn közösségi médiaplatform vonatkozó adatvédelmi szabályzata elérhetők a www.facebook.com/about/privacy, a www.help.instagram.com és a www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalról.
Az adatkezelés módja: elektronikus.

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

A United Call Centers Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a United Call Centers Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatot technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a United Call Centers Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a United Call Centers Kft. humánerőforrás szervezeti egységéhez tartozó munkatársak férnek hozzá.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A United Call Centers Kft. a fent rögzített kapcsolatfelvételi pontok során szerzett adatok körére vonatkozóan nem vesz igénybe harmadik felet vagy adatfeldolgozót. Az adatokat megismerők köre a United Call Centers Kft. humánerőforrás szervezeti egységéhez tartozó munkatársak egésze.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A United Call Centers Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintettek a korábbiakban ismeretett, adatvedelem@unitedcallcenters.hu címen fordulhatnak az adatkezelőhöz adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel, ezen a címen keresztül élhetnek a dokumentumban részletezett jogaikkal.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a United Call Centers Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a United Call Centers Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a United Call Centers Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatot törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A United Call Centers Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.